Aquests que presento son alguns dels meus treballs. El primer es la reproducció a escala del pesquer d’arrossegament MONTSERRAT 1º amb base a Vilanova i la Geltrú que vaig fer per al meu bon amic Pere Rus que en fou l’armador. Es fet a escala 1:20 i entre d’altres detalls, s’en pot destacar que els 21 punts de llum s’encenen tots.

Anuncios